Paparazzi live

2010-05-18 @ 16:46:00


Filmat av mig. Konserten var GRYM!